Stella Maris

AKATIST

Piše: Livio Marijan

Akatist je drevna molitva koja je nastala na kršćanskom Istoku, točnije u Bizantskoj Crkvi u 6. st., u vremenu vrlo plodnog stvaralaštva na području kršćanske teologije, liturgije i književnosti.

Grčka riječ “akathistos” (“Ἀκάθιστος Ὕμνος”) znači “hvalospjev koji se pjeva stojeći” (na nogama, uspravno). Najstariji i ujedno izvorni akatist jest onaj presvetoj Bogorodici koji vrlo bogatim poetskim izričajima opjevava anđelovo navještenje Bogorodici i Kristovo utjelovljenje, a nastao je u Carigradu. Pjevao se osobito u vrijeme najezde osvajača na Carigrad, pa i na bedemima grada u vrijeme opsada.

Akatist se sastoji od rukoveta kondaka i ikosa.

Kondak (grč. κοντάκιον) je kratka nerimovana i nestrofirana liturgijska pjesma dogmatskog, otajstvenog, biblijskog ili slavljeničkog sadržaja, koji najčešće završava poklikom (Aliluja! ili: Gospode, slava tebi!). Pjeva se na Božanskoj liturgiji ili časovima te s troparom tvori središnju liturgijsku pjesmu dana.

Kondak redovito ima i svoj ikos (grč. οἶκος) koji razvija temu kondaka, a ima svoj uvodni dio i više zaziva te završava najčešće istim poklikom kao i kondak.

Prema Akatistu presvetoj Bogorodici po istom su uzoru nastajali i drugi akatisti posvećeni Kristu, svecima i blagdanima. 

Struktura je uvijek ista: 12 kondaka s pratećim ikosima te završna molitva. Tijekom vremena nastali su i akatisti na čast različitih blagdana i svetaca.

U bogoslužju Crkava bizantskog obreda akatist se pjeva kao zasebna molitva ili u sklopu molitvenog bogoslužja molebena ili kao dio Malog povečerja. U Velikom postu ili Četrdesetnici Akatist presvetoj Bogorodici pjeva se u subotu Četvrte nedjelje posta koja se naziva i “Akatistova subota”.

Mnogi kršćani na Istoku svakodnevno mole akatist kao svoju dnevnu molitvu. Posebnost je akatista izvanredan spoj biblijskih i dogmatsko-teoloških sadržaja s osobnom molitvom pojedinca, obična čovjeka, grešnika, povezano sve skupa u rukovet poetičnih pjesama, što ga čini prikladnim kako za tihu meditaciju tako i za zajedničko bogoslužje.

18.4.2015.
Copyright © 2013. Stella Maris & Novena d.o.o. sva prava pridržana