Stella Maris

DAJEM LI BOGU DESETINU?

Piše: Pelegrina

 

ŠTO ČINIM SA „SVOJIM“ VREMENOM?

Smije li čovjek prikraćivati Boga? A vi mene prikraćujete. I pitate: „U čemu te prikratismo?“ U desetini i u prinosu.

Mal 3, 8

 

ŠTO ZNAČI DESETINA?

 

1. Zasigurno, DIO OD PRIMLJENIH MATERIJALNIH DOBARA – dio koji sa zahvalnošću i strahopoštovanjem vraćamo natrag Bogu.  U taj dio spada milostinja koja se sakuplja za vrijeme svete mise, novčani prilozi za razne crkvene potrebe, karitativne službe, za siromahe i potrebite itd.

 

2. DESETINA OD PRIMLJENIH DUHOVNIH DOBARA:

„I zahvalni budite! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!“ Kol 3, 15-16

„Što god radite, zdušno činite, kao Gospodinu, a ne ljudima...“ Kol 3, 23

„Koji se uči Riječi, neka sva dobra dijeli sa svojim učiteljem.“ Gal 6, 6

 

Ove retke možemo dvojako shvatiti – zahvalni možemo biti i za duhovna i materijalna dobra, pa srcem punim ljubavi to i uzvraćati. Nemojmo biti sebični, ono što smo besplatno primili besplatno dajmo, da se, ako ga sebično budemo uzgajali u sebi, ne pretvori u trulež.

„Dobrotvornosti i zajedništva ne zaboravljajte jer takve su žrtve mile Bogu!“ Heb 13, 16

„A Bog mira, koji po krvi vječnoga Saveza od mrtvih izvede velikoga Pastira ovaca, Gospodina našega Isusa, osposobio vas za svako dobro djelo da vršite volju njegovu, činio u nama što je njemu milo, po Isusu Kristu, komu slava u vijeke vjekova. Amen.“ Heb 13, 20-21

Bližnjima se može služiti i darom savjeta, mudrosti, opomene…

 

3. DESETINA VREMENA

Koliko iznosi desetina jednoga dana? Dvadeset i četiri sata podijeljeno s deset jednako je dva sata i dvadeset i četiri minute. Bog ne cjepidlači. Ne mjeri nam svaku minutu na takav način. Zamislimo tek ako se uračunava samo svaka budna, svjesna minuta s njim provedena.

Isus u Getsemaniju kaže: Niste ni sat vremena mogli sa mnom probdjeti.

Sat vremena na samo s Isusom. Sat vremena dnevno druženja s njegovom riječi, s Biblijom.  Ako izuzmemo svetu misu (najsavršeniji susret, sjedinjenje s Isusom), zajedničke molitve ne mogu zamijeniti intimu osobnog susreta. I ljubav koja se prelijeva u naša srca.

Ovo je desetina koja se ne smije izostaviti, zanemariti, ostale desetine iz nje proistječu. Jer, prepoznat će nas po ljubavi. Ne mojoj, tvojoj – već Božjoj koja se počinje nastanjivati u nama.

Ne zaboravimo provesti „desetinu“ vremena uz Božju riječ!

Koji su plodovi?

„Donesite čitavu desetinu u riznicu da u mojoj kući bude hrane. Tada me iskušajte - govori Gospodin nad Vojskama - neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov...“ Mal 3, 10

„da u mojoj kući bude hrane“ - naš duh, hram Boga živoga hrani se Božjom riječi.

I uza sve, ne zaboravimo pomoliti se za mudrost, kao što Salomon veli:

„A znajući da neću mudrost zadobiti ako ne da Bog – a razboritost je već bila znati čiji je ona dar - pristupih Gospodu i pomolih se…“ Mudr 8, 21

„Tko bi doznao tvoju volju da ti nisi dao mudrosti i da s visine nisi poslao Duha svoga svetoga. Samo tako su se poravnale staze ljudima na zemlji i samo su tako naučili ljudi što je tebi milo i spasili se tvojom mudrošću.“ Mudr 9, 17-18

 

Mudrost je i shvatiti koliko za svakog od nas pojedinačno traje „desetina vremena“. Mlada majka s troje djece bit će sretna ako uzmogne pola sata provesti uz Božju riječ. No je li jednak zahtjev  i za one koji su u stanju satima neprekidno gledati televizijski  ili kompjutorski ekran? Kojom će se mjerom mjeriti njihova desetina?

Pomolimo se Gospodinu za snagu i jakost da usred svih napasti, zamamnosti svijeta sjednemo na skrovito mjesto i desetinu vremena provedemo onako kako nam savjetuje:

NE ZABORAVITE NA PRVU LJUBAV!

NE ZABORAVITE ONOG KOJI VAS JE STVORIO!

Čitanje drugih duhovnih knjiga nikad ne može biti adekvatna zamjena za druženje s Biblijom. Jer evanđelje je SILA BOŽJA za preobrazbu vjernika.

„Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca.“ Heb 4,12

 

Silu za preobrazbu ne treba tražiti od ljudi. Dobro je u ljubavi susresti se s braćom.  Ali darove primamo samo od DAROVATELJA.  Družeći se s Bogom, uz njegovu Riječ, neopazice naša duša, puneći se svjetlom, biva osvijetljena, prosvijetljena.

„Potom sjede nasuprot riznici te promatraše kako narod baca sitniš u riznicu. Mnogi bogataši bacahu mnogo. Dođe i neka siromašna udovica i baci dva novčića, to jest jedan kvadrant. Tada dozove svoje učenike i reče im: 'Doista, kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od svih koji ubacuju u riznicu. Svi su oni zapravo ubacili od svoga suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala, sav svoj žitak.'“ Mk 12,41-44

BITNO: „Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Namirujete desetinu od metvice i kopra i kima, a propuštate najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrđe, vjernost. Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati.“ Mt 23, 23

„I sada vas povjeravam Bogu i Riječi milosti njegove koja je kadra izgraditi vas i dati vam baštinu među svima posvećenima.“ Dj 20, 32

„Tko veli: 'Poznajem ga', a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine.A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Po tom znamo da smo u njemu.“ 1 Iv 2, 4-5

„Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću i sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji,zavaravajući sami sebe. Jer ako je tko slušatelj riječi, a ne i izvršitelj, sličan je čovjeku koji motri svoje rođeno lice u zrcalu: promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bijaše.“  Jak 1, 21-24

 

 

7.4.2020.
Copyright © 2013. Stella Maris & Novena d.o.o. sva prava pridržana