Stella Maris

SV. FRANJO ASIŠKI I MOLITVA KONTEMPLACIJE

Napisao: fra Aleksa Benigar

Razmisli o tome kako je sam Isus poučio bogoljubne žene o svojoj muci i uskrsnuću u što su one vjerovale. No, jedno je vjerom upoznati, a drugo iskustvom.

I mi vjerujemo u istine svete vjere jer ih umom spoznajemo i voljom prihvaćamo, no drugo je iskustveno spoznanje koje dolazi posebnim zahvatom Božjim koji je milost promatranja (kontemplacija).

Bez Božjega milosnoga zahvata nema promatranja, nema iskustvenoga spoznavanja istina svete vjere. Taj milosni zahvat Bog ne uskraćuje onima koji životom iz vjere odstranjuju zapreke tome Božjemu milosnomu zahvatu.

Moli Gospodina da svojom posebnom milošću zahvati tvoju dušu, da ti udijeli dar promatranja koji je normalni razvitak molitvenoga života, upotpunjuje ga i proizvodi u duši izvanredne duhovne učinke u vježbanju krjeposti.

Kako Drugi vatikanski koncil naglašava obnova se redovnika ima sastojati od vraćanja na izvore duhovnosti vlastitoga reda, a sveti otac Franjo je bio „contemplativus in actione et activus in contemplatione“ (u djelovanju kontemplativan i aktivan u kontemplaciji), nastoj usvojiti molitvu kojom se promatra kako bi što bolje odgovorio svojemu svetomu zvanju.

(Preuzeto iz knjige SVETO EVANĐELJE PO LUKI - DUHOVNA RAZMATRANJA Sluge Božjeg Alekse Benigara)

SLUGA BOŽJI ALEKSA BENIGAR (1893-1988)  Franjevac, svećenik i misionar dubokoga duhovnog života, pun apostolskog žara, spreman na svaku žrtvu, pa i na mučeništvo. Izvrstan učitelj teologije i požrtvovan i uspješan odgojitelj svećeničkih kandidata. Čovjek molitve i iskren pokornik, a u odnosu s ljudima, osobito s franjevačkom braćom njegovatelj prave druželjubivosti. Nadahnut sv. Pavlom, htio je u svemu svom životu biti „na hvalu slave milosti Kristove“ (Ef 1,6).

4.10.2014.
Copyright © 2013. Stella Maris & Novena d.o.o. sva prava pridržana