Stella Maris

MOLITVE DUHU SVETOMU

 

      HIMAN DUHU SVETOM
 

      O dođi, Stvorče, Duše Svet,
      Pohodi duše vjernika,
      Poteci višnjom milosti
      U grudi štono stvori ih!

      Ti nazivaš se Tješitelj,
      Blagodat Boga svevišnjeg,
      Studenac živi, ljubav, plam
      I pomazanje duhovno.

      Darova sedam razdaješ
      Ti prste desne Očeve,
      Od vječnog Oca obećan,
      Ti puniš usta besjedom.

      Zapali svjetlo u srcu,
      Zadahni dušu ljubavlju,
      U nemoćima tjelesnim
      Potkrepljuj nas bez prestanka!

      Dušmana od nas otjeraj
      I postojani mir nam daj,
      Ispred nas idi, vodi nas,
      Da svakog zla se klonimo!

      Daj Oca da upoznamo
      I Krista Sina njegova
      I u te, Duha njihova
      Da vjerujemo sveudilj!

      Sva slava Ocu vječnomu
      I uskrslomu Sinu mu
      Sa Tješiteljem Presvetim
      Nek bude sad i uvijeke! Amen!

 

 

MOLITVA BL. KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA ZA SEDAM DAROVA DUHA SVETOGA

Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srca naša sa svojom milošću i svetom ljubavi i daj nam dar mudrosti da sa slašću razmatramo Božje istine i da nam Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari.

Daj nam dar razuma da što dublje zaronimo duhom svojim u otajstva svete vjere koliko je to u ovom zemaljskom životu moguće.

Daj nam dar savjeta da se uklanjamo zasjedama đavla i svijeta, a u dvojbi da uvijek prigrlimo što je većma na slavu Božju i za naše spasenje.

Daj nam dar jakosti da osobitom odlučnošću svladavamo sve napasti i ostale zapreke u duhovnom životu.

Daj nam dar znanja da pravo spoznamo što i kako treba da vjerujemo i da ne odemo stranputicom u duhovnom životu.

Daj nam dar pobožnosti da Bogu, svetima i službenicima Crkve dužno štovanje i čast iskazujemo, a nevoljnima za ljubav Božju u pomoć pritječemo!

Daj nam dar straha Božjega da se čuvamo grijeha bojeći se uvrijediti Boga iz sinovskog poštovanja prema Božjem Veličanstvu. Amen.

 

MOLITVA BL. KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA ZA BOGOSLOVSKE KREPOSTI

Duše Sveti, Tješitelju, ispuni naša srca svojom milošću i svetom ljubavlju i daj nam krepost vjere, da milošću Božjom čvrsto držimo istinitim sve što je Bog objavio i što nam po svojoj Crkvi predlaže vjerovati, ne zato što bismo naravnim razumom spoznali istinitost objavljenog, već zato što nam je to objavio Bog, koji ne može ni prevariti ni prevaren biti.

Daj nam krepost ufanja da bismo po zaslugama Isusa Krista i dobroti, svemogućnosti i vjernosti Božjoj uzmogli očekivati vječni život i sve potrebne milosti što ih je Bog obećao onima koji čine dobro.

Daj nam krepost ljubavi da iznad svega ljubimo Boga zbog njega samog, a bližnjeg i sebe poradi Boga. Amen.

 

***

Duše Sveti, nadahni me. 
Ljubavi Božja, sažeži me. 
Na pravi put povedi me. 
Marijo, Majko moja, pogledaj me. 
S Isusom, blagoslovi me. 
Od svakog zla, od svake obmane, 
od svake pogibelji, sačuvajte me.

Bl. Mariam iz Betlehema

 

      DOĐI DUŠE PRESVETI

      Dođi, Duše Presveti,
      Sa neba nas posjeti
      Zrakom svoje milosti.

      Dođi, Oče ubogih,
      Djelitelju dara svih,
      Dođi srca svjetlosti.

      Tješitelju tako blag,
      Ti nebeski goste drag,
      Pun miline, hlade tih.

      Umornima odmore,
      U vrućini lahore,
      Razgovore žalosnih.

      Sjaju svjetla blaženog,
      Sjaj u srcu puka svog,
      Napuni nam dušu svu.

      Bez božanstva tvojega
      Čovjek je bez ičega,
      Tone sav u crnom zlu.

      Nečiste nas umivaj,
      Suha srca zalivaj,
      Vidaj rane ranjenim.


      Mekšaj ćudi kamene,
      Zagrij grudi ledene,
      Ne daj nama putem zlim.

      Svim što vjeru imaju,
      Što se u te ufaju,
      Sedam svojih dara daj.

      Daj nam krepost zaslužnu,
      I smrt lijepu, blaženu,
      Daj vjekovit svima raj.
      Amen. Aleluja.

 

 

 

 

7.5.2015.
Copyright © 2013. Stella Maris & Novena d.o.o. sva prava pridržana