Stella Maris

SJENICA NA GORI

 

SJENICA NA GORI

Meni je Bog pripravio sjenicu.

Znao je moju slabost i sam se pobrinuo da i ovdje na zemlji mogu barem malo prebivati na gori.

Jake duše Gospodin šalje na Kalvariju no krhkima povremeno poklanja Tabor.

Visine, nebo, široka prostranstva, umirujući lahor, miris borovine, cvrčanje cvrčaka, galebe i čiope.

 

Kalvarija me očekuje.

Kao i Petar, ostala bih duže na gori.

Gospodin jedini zna moje mjere, moju snagu.

Koliki mi je oporavak potreban.

Kao što je Petra, Ivana i Jakova doveo na goru da ih ojača i pripravi za križ,

tako i mene postavlja, drži i odvaja od gore po svojoj volji, znajući što je za mene najbolje.

Pelegrina

7.4.2020.
Copyright © 2013. Stella Maris & Novena d.o.o. sva prava pridržana