Stella Maris

IZ PISMA S. EMMANUEL ZA SVIBANJ 2016.

13. svibnja 2016.

(Stogodišnjica prvog ukazanja anđela pastirima u Fatimi)

 

Draga djeco Međugorja, hvaljen Isus i Marija!

1. Dana 2. svibnja 2016. Mirjana je primila mjesečno ukazanje kod Plavog križa u nazočnosti prilično velikog mnoštva ljudi. Nakon ukazanja prenijela je sljedeću poruku:

„Draga djeco! Moje majčinsko srce želi vaše istinsko obraćenje i čvrstu vjeru da biste mogli širiti ljubav i mir  svima koji vas okružuju. Ali, djeco moja, ne zaboravite, svatko od vas je jedinstveni svijet  pred Nebeskim Ocem. Zato, dozvolite da neprestani rad Duha Svetoga djeluje na vama. Budite moja duhovno čista djeca. U duhovnosti je ljepota. Sve što je duhovno živo je i jako lijepo. Ne zaboravite da je u Euharistiji, koja je srce vjere, moj Sin uvijek s vama. Dolazi vam i lomi kruh s vama jer, djeco moja, radi vas je umro, uskrsnuo i iznova dolazi. Vama su ove moje riječi poznate jer one su istina, a istina se ne mijenja. Samo, mnoga moja djeca su je zaboravila. Djeco moja, moje riječi nisu ni stare ni nove, one su vječne. Zato vas, svoju djecu, pozivam da dobro gledate znakove vremena, da 'skupljate razbijene križeve' i budete apostoli objave. Hvala vam.“

2. Mnogi su nas ljudi pitali o značenju ove rečenice: „Zato vas, svoju djecu, pozivam da dobro gledate znakove vremena, da 'skupljate razbijene križeve' i budete apostoli objave.“ Mirjana je zamolila da se izraz 'skupljate razbijene križeve' stavi pod navodnike. To znači da Gospa govori o nečemu što je već poznato. Objašnjenje se može naći u porukama koje je Bruno Cornacchiola primio 1947. godine na mjestu Tre Fontane, na rubu grada Rima, nedaleko od mjesta gdje je sv. Pavlu mačem odrubljena glava.

http://files.ctctcdn.com/ff6e5ad4201/3451e10a-dc13-4d0c-8113-3125dd0c1e0e.jpg

Ovdje je potrebno nakratko podsjetiti se: Bruno, koji se žestoko protivio Katoličkoj crkvi, skovao je plan da bodežom ubije papu Pija XII. Večer uoči izvršenja zločinačkog nauma (12. travnja 1947.) poveo je svoje troje djece u Tre Fontane gdje su se njegova djeca igrala blizu spilje. Inače, u to vrijeme radio je na svojoj knjizi protiv Bezgrešne Djevice. Kad je došlo vrijeme da pođu kući, njegova najmlađa kći zadržala se u spilji, pa je Bruno rekao svom sinu: „Pođi po sestru!“ Otišao je, ali se nije vraćao. Bruno je potom poslao drugoga sina po njih, ali se ni on nije vraćao. Bruno, kipteći od bijesa, pošao je sam po njih da bi zatekao svu svoju djecu da kleče sklopljenih ruku u molitvi i pogledom koji je kazivao da su u ekstazi. Očeve pozive nisu uopće čuli. Bruno je potom pao na koljena protiv svoje volje. Kad je podigao oči, ugledao je Gospu kako ga promatra.

Rekla mu je: „Ja sam ona koja je u Presvetom Trojstvu. Ja sam Djevica od Otkrivenja. Dosad si me progonio, ali sada je dosta! Vrati se svetom stadu...! Božje obećanje je nepromjenjivo i takvo će ostati. Spasila te je pobožnost devet prvih petaka na čast Presvetog Srca Isusova koju te je tvoja vjerna supruga potaknula da izvršiš prije nego što si krenuo nizbrdicom laži.“

Bruno je ispričao kako je Blažena Djevica Marija kažiprstom desne ruke pokazala na tlo gdje je ležao razbijeni križ, komad crne tkanine i odbačenu svećeničku odjeću. Gospa mu je rekla: „Crkva će biti progonjena, razbijena, ovo je znak da će moji sinovi ostavljati svoje svećeničke halje… Ti ostani jak u vjeri!“ Potom mu je Djevica Marija otkrila što će se dogoditi, posebno spominjući otpad velikog broja svećenika, te kako bi on trebao voljeti i služiti Crkvu unatoč svega što se zbiva. Ovaj razbijeni križ predstavlja mučeništvo svećenika koji ostaju vjerni Kristu iu progonu. „Čak i kada su svećenici u paklenom vrtlogu“, rekla je Marija, „oni su mi dragi. Bit će ugnjetavani i ubijani.“ Ovo su razbijeni križevi blizu svećeničke odjeće. Svećenička odjeća bačena na zemlju predstavlja sliku velikog broja svećenika koji će napustiti svećeničku službu. Crna tkanina simbolizira Crkvu koja će postati udovica prepuštena na milost i nemilost svijeta.

Bruno se smjesta obratio. Čak je postao revnostan apostol i veliki branitelj Crkve sve do svoje smrti u lipnju 2001. godine. (U Rimu je otvoren postupak za  njegovu beatifikaciju).  Tijekom svih tih godina, primao je riječi od Gospe, posebice u snovima, poput sv. Ivana Bosca. Ove poruke su proročke, govore o bližoj i daljoj budućnosti Crkve i nutarnjim tragedijama koje ona doživljava. 

Zašto nam Gospa danas govori da trebamo skupiti razbijene križeve? Čini se kao da u nas, koji želimo služiti Kristu i Crkvi, upravlja signalno svjetlo kao upozorenje usred velike zbrke i duboke boli u ovom duhovnoj boju. Naš svijet pliva u mračnim vodama. Ne radi se više o jednom jedincatom razbijenom križu (onom iz 1947.) nego mnogim razbijenim križevima (onima iz 2016.)! Marija nam izražava svoju golemu bol zbog otpada toliko puno kršćana, kako svećenika tako i laika, izdajâ u samom srcu Crkve, te raširenog otpadništva našega vremena.

Marija je otkrila Bruni ime kojim želi da je zazivamo na tom mjestu: „Ja sam Djevica od Otkrivenja“. U rukama je držala knjižicu Apokalipsa sv. Ivana, poznatu i kao  Knjiga Otkrivenja.

Djevica od Otkrivenja poziva nas da budemo „apostoli Otkrivenja“! Ona jasno ukazuje na karakteristike ovih apostola koji ostaju vjerni usred progona. „Oni se ne žale, šute i nisu buntovnici!“ Nije li i ona sama prošla sve te muke tijekom svoga zemaljskog života?

Knjiga Otkrivenja djelomično je zapečaćen sveti tekst. Govori o sudbini čovječanstva i Božjoj pobjedi nad Zmajem i Zvijeri nakon strašne bitke. Zar ne možemo otvoriti svoje oči i uistinu uvidjeti da je danas, više nego ikada dosada, boj protiv Zvijeri silovit i odlučujući? Sotona zna da su mu dani odbrojeni i da u velikom očaju igra na nekoliko zadnjih karata. Želi li nam Gospa reći da se nalazimo u ključnom trenutku, značajnoj točki preokreta u životu Crkve, u vremenu kada se bliži ostvarenje apokalipse i kada će svatko trebati zauzeti stav – biti s Kristom ili protiv Krista? Uvjerena sam u to, jer u svojim porukama Gospa se nikada nije pozivala na neko drugo ukazanje (osim u svojoj poruci od 25.8.1991. kada se referirala na svoje ukazanje u Fatimi). Zašto ovaj mjesec iznosi ključne točke iz ukazanja u Tre Fontane?

Za nas je ovom prilikom važno da ponovno pročitamo Knjigu Otkrivenja, posebice 12. poglavlje gdje je prisutna „Žena“ (Marija!). Ona je rekla Bruni: „Prije nego li se povučem, reći ću ti ovo: 'Otkrivenje je Riječ Božja i Otkrivenje govori o meni'.“ „To je razlog zašto sam uzela ovaj naslov: Djevica od Otkrivenja.“ (Dopustite mi da istaknem da je to jedina biblijska knjiga u kojoj nam je ponuđeno jedno blaženstvo: „Blago onomu koji čita i onima što slušaju riječi ovoga proroštva.“, Otk 1,3)

Također je važno shvatiti koliko Gospa, tijekom žarke molitve od srca srcu, očekuje od nas da učinimo naknadu za sve uvrede protiv Isusa u Euharistiji i svećenstva koje je On povjerio ljudima. „Moje Bezgrješno srce krvari“,  rekla je 25. travnja. Ona nas ne moli da „skupimo razbijene križeve“ kako bismo kritizirali i izricali negativne komentare protiv određenih svećenika ili da bismo se obeshrabrili. Ne, ona nas poziva da učinimo sve što je u našoj moći da im pomognemo i podržimo preko naših molitava i žrtava. Koju li joj utjehu možemo donijeti sjedinjujući naša srca s njezinim slomljenim srcem! Da, njezino srce krvari, ali ono se također pouzdaje u konačnu i sjajnu pobjedu koja nam je svakim danom sve bliža!

Zato traži duše koje su voljne biti jedno s njezinom dušom!

3. Jolanda, supruga Bruna Cornacchiole, divan primjer koji će biti put svetosti za mnoge supruge koje proživljavaju nevolje u svojem braku. Unatoč ponovljenih Bruninih izdaja prije njegova obraćenja, Jolanda mu je ostala vjerna, žarko moleći, tako da ju je i sama Gospa pohvalila! „Božja obećanja su nepromjenjiva i takva će ostati“ – rekla je Brunu. „Spasila te je pobožnost devet prvih petaka na čast Presvetog Srca Isusova koju te je tvoja vjerna supruga potaknula da izvršiš prije nego što si krenuo nizbrdicom laži!“

http://files.ctctcdn.com/ff6e5ad4201/62295d10-f505-43f3-b7ca-fae754396d50.jpg

Radi se o jednostavnoj pobožnosti koja je spasila Bruna od pakla (vidi P.S. 3)! Hvala Bogu, Blažena Djevica Marija nikada nije doživjela takav problem sa svojim mužem Josipom! Ali ona je stala u obranu Jolande, potvrđujući Brunu da mu je ona ostala vjerna i da nikada nije počinila grijehe za koje ju je on optuživao. U stvari, on bi je mlatio, vjerojatno u želji da na nju prenese grižnju savjesti zbog vlastitih preljuba. To je trajalo sve do večeri uoči ukazanja. (Čovjek bi mogao sugerirati Svetoj Stolici da Jolandu proglasi blaženom zajedno s njezinim mužem!)

A Gospa dalje nastavlja: „Sve su vaše Ave Marije, koje molite s vjerom i ljubavlju, poput mnoštva zlatnih strelica koje dopiru do Srca Isusovog.“

Najdraža Gospo, molimo otvori nam naše oči i srca za znakove vremena, udijeli nam milost da slijedimo tvoje stope i budemo radost i utjeha za tvoga Sina Isusa!

S. Emmanuel +

14.5.2016.
Copyright © 2013. Stella Maris & Novena d.o.o. sva prava pridržana